loading

Необходими документи за лизинг на леки коли от физически лица 

 

  1. Искане за лизинг (по образец)
  2. Писмо и уведомление за регистрация на трудовия договор в НОИ
  3. Удостоверение за доход от местоработата на лизингополучателя и съпруг/а (по образец    на УниКредит Лизинг)
  4. Оферта-спефикация от вносителя/доставчика на автомобила
  5. Удостоверение за доходи(служебна бележка от работодателя, трудов договор, договор за наем на отдаден недвижим имот, нотариален акт, Копие от данъчната декларация за предходната година с входящ номер от НАП)
  6. Копия от личните карти на лизингополучателя и съпруг/а
  7. Копие от шофьорска/и книжка/и


Наши партньори са също Райфайзен лизинг, Ти Би Ай кредит, ДСК Лизинг.

НАЧАЛО